เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 22 พ.ย. 2565 ]29
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เาลา ๑0.0๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธิกร (ชั่น ๓) สำนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส [ 19 ก.ย. 2565 ]16
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.0๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธิกร (ชั้น ๓) สำนักงานเทสบาลตำบลจัตุรัส [ 30 ส.ค. 2565 ]36
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอัตุรัส สมัยสามัญที่ ๓ ารั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธิกร (ชั้น ๓) สำนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส [ 11 ส.ค. 2565 ]29
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2565 [ 7 พ.ค. 2565 ]30
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]11
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]29
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]10
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]13
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]12
11 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]20
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]14
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2564 [ 27 พ.ค. 2564 ]30
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]31
15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]35
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 18 ม.ค. 2564 ]30