เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.0๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธิกร (ชั้น ๓) สำนักงานเทสบาลตำบลจัตุรัส

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.0๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธิกร (ชั้น ๓) สำนักงานเทสบาลตำบลจัตุรัส

    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.0๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธิกร (ชั้น ๓) สำนักงานเทสบาลตำบลจัตุรัส
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ