เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศจากเทศบาลตำบลจัตุรัส รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลจัตุรัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 📣📣ประกาศจากเทศบาลตำบลจัตุรัส📣📣 ด้วย เทศบาลตำบลจัตุรัส มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลจัตุรัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้ - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง กองช่าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง สำนักปลัด ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ 1 อัตรา สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 📣📣ประกาศจากเทศบาลตำบลจัตุรัส📣📣 ด้วย เทศบาลตำบลจัตุรัส มีความประสงค์จะวันศุกร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 📣📣ประกาศจากเทศบาลตำบลจัตุรัส📣📣 ด้วย เทศบาลตำบลจัตุรัส มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลจัตุรัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้ - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง กองช่าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง สำนักปลัด ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ 1 อัตรา สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 📣📣ประกาศจากเทศบาลตำบลจัตุรัส📣📣 ด้วย เทศบาลตำบลจัตุรัส มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลจัตุรัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้ - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง กองช่าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง สำนักปลัด ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ 1 อัตรา สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้ - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง กองช่าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง สำนักปลัด ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ 1 อัตรา สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส    เอกสารประกอบ

ประกาศจากเทศบาลตำบลจัตุรัส รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลจัตุรัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ