เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)    เอกสารประกอบ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ