เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล


แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ