เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


รายงานผลการสำรวจสำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการเทศบาลตำบลจัตุรัส ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการเทศบาลตำบลจัตุรัส ประจำปีงบประมาณ 2565    เอกสารประกอบ

รายงานผลการสำรวจสำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการเทศบาลตำบลจัตุรัส ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ