เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง