เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม


จัดกิจกรรมวันเทศบาล เสริมสร้างทัศนคติ และสร้างจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

จัดกิจกรรมวันเทศบาล เสริมสร้างทัศนคติ และสร้างจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ