เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ


โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยให้งานได้ผลคนเป็นสุข ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยให้งานได้ผลคนเป็นสุข ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ