เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลจัตุจัส เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จ.ชัยภูมิ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลจัตุจัส เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จ.ชัยภูมิ

    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลจัตุจัส เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จ.ชัยภูมิ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ