เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ขออนุมัติแต่งตั้งและมอบหมายคณะทำงานในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขออนุมัติแต่งตั้งและมอบหมายคณะทำงานในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ