เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน


รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ