เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ประกาศเทศบาลตำบลจัตุรัส เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลจัตุรัส เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ