เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ