เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ
 
กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548
กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2564
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ