เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

    รายละเอียดข่าว

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    เอกสารประกอบ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ