เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศเทศบาลตำบลจัตุรัส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลู่วิ่งสนามเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลจัตุรัส ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลจัตุรัส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลู่วิ่งสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลจัตุรัส ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลจัตุรัส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลู่วิ่งสนามเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลจัตุรัส ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ