เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ


แสดงข้อกำหนดจริยธรรม (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฎิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

    รายละเอียดข่าว

แสดงข้อกำหนดจริยกรรม (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฎิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน    เอกสารประกอบ

แสดงข้อกำหนดจริยธรรม (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฎิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ