เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ


แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

    รายละเอียดข่าว

แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ    เอกสารประกอบ

แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ