เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การประเมินผลการปฎิบัติราชการ

    รายละเอียดข่าว

การประเมินผลการปฎิบัติราชการ    เอกสารประกอบ

การประเมินผลการปฎิบัติราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ