เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่


ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับขวัญ No Gift Policy    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ