เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


สถิติผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลจัตุรัส ประจำปี 2566 (ไตรมาส 1-2)

    รายละเอียดข่าว

สถิติผลการร้องเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลจัตุรัส ประจำปี 2566 (ไตรมาส 1-2)    เอกสารประกอบ

สถิติผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลจัตุรัส ประจำปี 2566 (ไตรมาส 1-2)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ