เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี


สถิติแสดงจำนวนผู้มาใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลจัตุรัส ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สถิติแสดงจำนวนผู้มาใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลจัตุรัส ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ