เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566    เอกสารประกอบ

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ