เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ


ประกาศอำเภอจัตุรัสเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส วิสามัญ สมัยที่ ๑ ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

ประกาศอำเภอจัตุรัสเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส วิสามัญ สมัยที่ ๑ ๒๕๖๔

    เอกสารประกอบ

ประกาศอำเภอจัตุรัสเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส วิสามัญ สมัยที่ ๑ ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ