เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนดำเนินงาน ปี 2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]63
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์เด็กฯ [ 19 ต.ค. 2564 ]58
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 กองการศึกษา [ 18 ต.ค. 2564 ]45
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 กองช่าง [ 18 ต.ค. 2564 ]46
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 กองยุทธศาสตร์ [ 18 ต.ค. 2564 ]45
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 กองสวัสดิการสังคม [ 18 ต.ค. 2564 ]56
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 กองสาธารณสุข [ 18 ต.ค. 2564 ]46
8 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัด [ 18 ต.ค. 2564 ]50
9 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 [ 30 เม.ย. 2564 ]53