วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการประดับตกแต่งทางเดินรอบสระหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในงานตามภารกิจต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 83-0560 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
จ้างสูบสิ่งปฏิกูลห้องน้ำชาย-หญิง และบ่อพักขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 81-6195 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในการปฏิบัติงานประจำวันต่างๆ ของพนักงานเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย ถนนสุจิตรา หน้าร้าน ต.ตู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
จ้างสูบสิ่งปฏิกูล ห้องน้ำเคลื่อนที่ภายในสนามกีฬาเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
จ้างเหมาถางป่าและถมดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยหลังสนามเทนนิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง