วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้าน ฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจัตุรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาฝังกลบขยะบริเวณโคกภูซาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซม ประูม้วนอาคารศูนย์กีฬาเยาวชนฯ(3 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จัดชุดใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 83-0560 ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมอเตอร์ไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม สำนักงานประจำเดือน พ.ย2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อติดตั้งกับเสาไฮแมท บริเวณตลาดสดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง