วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถสวัสดิการ 40-0137 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
ซื้อสังฆทานและถังเหลือง สำหรับถวายพระภิกษุสงฆ์ในวันขึ้นปีใหม่ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
ซื้อชุดสังฆทาน ถวายพระภิกษุสงฆ์ในงานวันขึ้นปีใหม่ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
ซื้อชุดใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้งในงานวันขึ้นปีใหม่ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 83-2555 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถเคลื่อนที่เร็ว บจ-324 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ประกอบการจัดพิมพ์เอกสาร ข้อมูล รายงานต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจงานด้านจัดเก็บรายได้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำปฎิทิน เพิ่มช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง