วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า ใช้ในการตัดหญ้าบริเวณสระหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ในการประชุมสภา 8 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า ใช้ในการตัดหญ้าสวนสาธารณะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องตัดหญ้า เพื่อใช้ในตัดหญ้าในเขตเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถไถปรับดิน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขังภายในสนามกีฬาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถสวัสดิการ 40-0137 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างค่าจ้างรถแบคโฮ เพื่อดำเนินการปรับเกลี่ยบ่อขยะโคกภูซาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง