เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

 


ประกาศเรื่อง โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจัตุรัส หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน อสม. และจิตอาสา ลงพื้นที่ตำบลบ้านกอก หมู่ 1,2 และ 12 ติดตามการขับเคลื่อนแผน ปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อให้การดำเนินการโครงการด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกศูนย์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจัตุรัส ลงพื้นที่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

2024-03-22
2024-02-22
2024-02-12
2024-01-13
2024-01-01
2023-12-05
2023-11-27
2023-11-12
2023-11-11
2023-11-10