เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

 


ประกาศ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ฉายพระรูปร่วมกับท้องถิ่นที่เข้ารับรางวัล Thailand rabies award รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่


วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 ในงาน “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก”
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ฉายพระรูปร่วมกับท้องถิ่นที่เข้ารับรางวัล Thailand rabies award รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566
โดยมีนายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมฉายพระรูปและเข้ารับรางวัลและมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นผู้จัดทำโครงการฯเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานโล่ห์รางวัลณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
2024-02-12
2024-01-13
2024-01-01
2023-12-05
2023-11-27
2023-11-12
2023-11-11
2023-11-10
2023-11-09
2023-11-09