เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

 


ประกาศ เรื่องโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว


วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
นำโดยนายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส มอบหมายให้ นายพิชัย จันทร์สำเนียง รองนายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส นางเต็มดวง สุรีฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ร่วมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจัตุรัส และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลจัตุรัส รับฟังการบรรยายให้ความรู้ โดย วิทยากรด้านครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ สนง. พมจ. ชย.
ณ อาคารหอประชุมศูนย์สนามกีฬาเทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
2023-11-12
2023-11-11
2023-11-10
2023-11-09
2023-11-09
2023-10-23
2023-10-20
2023-10-20
2023-09-28
2023-09-28