เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

 


ประกาศ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 โดยด้านพิธีการมีดังนี้ (1) พิธีถวายเครื่องสักการะและวางพา


วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 น.
นำโดยนายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส มอบหมายให้นางเต็มดวง สุรีฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจัตุรัส ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 โดยด้านพิธีการมีดังนี้
(1) พิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม
(2) พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในการนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ที่มีต่ออาณาประชาราษฎร์ ทรงห่วงใยพสกนิกรและชาติบ้านเมือง ณ หอประชุมอำเภอจัตุรัส สถานที่ประกอบพิธี
2024-04-14
2024-03-22
2024-02-22
2024-02-12
2024-01-13
2024-01-01
2023-12-05
2023-11-27
2023-11-12
2023-11-11