เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

 


ประกาศ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.30 น.
นำโดยนายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส มอบหมายให้ นายพิชัย จันทร์สำเนียง รองนายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจัตุรัส ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
โดยด้านพิธีการมีดังนี้
(1) พิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม
(2) พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในการนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ที่มีต่ออาณาประชาราษฎร์ ทรงห่วงใยพสกนิกรและชาติบ้านเมือง ณ หอประชุมอำเภอจัตุรัส สถานที่ประกอบพิธี
2023-11-12
2023-11-11
2023-11-10
2023-11-09
2023-11-09
2023-10-23
2023-10-20
2023-10-20
2023-09-28
2023-09-28