เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

 


บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด ฉีดยาป้องกันเห็บ หมัด ขี้เรื้อน ทำหมันให้สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลจัตุรัส


วัน พุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 นำโดย นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส มอบหมายให้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด้วย ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด ฉีดยาป้องกันเห็บ หมัด ขี้เรื้อน ทำหมันให้สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลจัตุรัสทั้งหมดในวันที่ 8 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. โดยแบ่งการให้บริการ 3 จุด ดังนี้ 1. วัดทรงธรรม บริการฉีดวัคซีน / ยาป้องกันเห็บ หมัด ขี้เรื้อน / ตรวจรักษาโรคและทำหมัน 2. วัดหงษ์ทอง บริการฉีดวัคซีน / ยาป้องกันเห็บ หมัด ขี้เรื้อน 3. วัดศิริพงษาวาส บริการฉีดวัคซีน / ยาป้องกันเห็บ หมัด ขี้เรื้อน
2023-09-06
2023-08-12
2023-08-12
2023-07-29
2023-07-28
2023-07-28
2023-07-26
2023-06-30
2023-06-14
2023-06-03