เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

 


ประกาศ เรื่องจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566


วัน พุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2566
นำโดย นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจัตุรัส ทุกท่าน จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 โดยมี นายเดช เสนาะคำ นายอำเภอจัตุรัส เป็นประธานในพิธีเปิดประเพณีแห่เทียนพรรษา ในการนี้มีชุมชนในเขตเทศบาลตำบลจัตุรัสและโรงเรียนนำขบวนแห่เทียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล โรงเรียนศรีเทพบาล และโรงเรียนบุญสมประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป ณ บริเวณลานตลาดสดเทศบาลตำบลจัตุรัส
2023-11-12
2023-11-11
2023-11-10
2023-11-09
2023-11-09
2023-10-23
2023-10-20
2023-10-20
2023-09-28
2023-09-28