เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

 


ประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย อบจ. ชัยภูมิ มอบเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปโรงพยาบาลให้ผู้ยากไร้


นำโดย นายอรรถวีร์  อุระวัฒนพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส ได้มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน ส่งมอบกำลังใจพร้อมรับมอบเงิน ค่าพาหนะในการเดินทางไปโรงพยาบาล โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ร่วมกับคณะทำงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แก่ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลจัตุรัส

2024-07-01
2024-04-14
2024-03-22
2024-02-22
2024-02-12
2024-01-13
2024-01-01
2023-12-05
2023-11-27
2023-11-12