เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

 


ประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย อบจ. ชัยภูมิ มอบเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปโรงพยาบาลให้ผู้ยากไร้


นำโดย นายอรรถวีร์  อุระวัฒนพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส ได้มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน ส่งมอบกำลังใจพร้อมรับมอบเงิน ค่าพาหนะในการเดินทางไปโรงพยาบาล โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ร่วมกับคณะทำงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แก่ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลจัตุรัส

2023-11-12
2023-11-11
2023-11-10
2023-11-09
2023-11-09
2023-10-23
2023-10-20
2023-10-20
2023-09-28
2023-09-28