เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคํญของชาติไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 (กิจกรรม จิตอาสาปลูกต้นไม้และพัฒนาสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566)


วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น.  นำโดย นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส ข้าราชการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566  (กิจกรรม จิตอาสาปลูกต้นไม้และพัฒนาสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566)

2023-09-28
2023-09-06
2023-08-12
2023-08-12
2023-07-29
2023-07-28
2023-07-28
2023-07-26
2023-06-30
2023-06-14