เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

 


มอบใบประกาศนียบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณแก่ คุณแม่อุ่นเรือน อาจศิริ


นำโดย นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจัตุรัส พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส กองสวัสดีการสังคม มอบใบประกาศนียบัตรเพื่อยกย่อง เชิดชูประกาศเกียรติคุณแก่ คุณแม่อุ่นเรือน อาจศิริ (รับมอบโดยแทน ดร. ณปภา อาจศิริ) เป็นผู้บริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุ สำหรับเงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนศรีเทพบาล อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

2024-04-14
2024-03-22
2024-02-22
2024-02-12
2024-01-13
2024-01-01
2023-12-05
2023-11-27
2023-11-12
2023-11-11