เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

 


มอบใบประกาศนียบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณแก่ คุณแม่อุ่นเรือน อาจศิริ


นำโดย นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจัตุรัส พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส กองสวัสดีการสังคม มอบใบประกาศนียบัตรเพื่อยกย่อง เชิดชูประกาศเกียรติคุณแก่ คุณแม่อุ่นเรือน อาจศิริ (รับมอบโดยแทน ดร. ณปภา อาจศิริ) เป็นผู้บริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุ สำหรับเงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนศรีเทพบาล อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

2023-09-28
2023-09-06
2023-08-12
2023-08-12
2023-07-29
2023-07-28
2023-07-28
2023-07-26
2023-06-30
2023-06-14