เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

 


จัดงานสงกรานต์เมืองสี่มุม


นำโดย นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธ์ุ นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส มอบหมายให้ นายพิชัย จันทร์สำเนียง รองนายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจัตุรัสทุกท่าน จัดงานสงกรานต์เมืองสี่มุม เทศบาลตำบลจัตุรัส ประจำปี 2566 พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวันปีใหม่ไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลจัตุรัส ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

2023-09-06
2023-08-12
2023-08-12
2023-07-29
2023-07-28
2023-07-28
2023-07-26
2023-06-30
2023-06-14
2023-06-03