" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "
รูป
ที่อยู่:
เทศบาลตำบลจัสตุรัส 444 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 chatturat2559@gmail.com
จังหวัดชัยภูมิ
36130
THAILAND
โทรศัพท์:
044-851359
โทรสาร:
044-851359
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

แผนที่หน่วยงานเทศบาล