" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

วัน เสาร์ ที่ 1 มกราคม 2565  เวลา 06.30 น. นำโดยนายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์  นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส ได้เข้าร่วมพิธีการจัดงานวันขึ้นปีใหม่  ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

 วัน เสาร์ ที่ 1 มกราคม 2565  เวลา 06.30 น. นำโดยนายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์  นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส ได้เข้าร่วมพิธีการจัดงานวันขึ้นปีใหม่  ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป