" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

- ข่าวกิจกรรม -

วัน จันทร์ ที่  4  ตุลาคม  2564 เวลา 10:30  นำโดยนายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์   นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส   คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส พร้อมด้วยนายวรวิทย์ อุระวัฒนพันธ์ ส.อบจ.อำเภอจัตุรัส เขต 1 ร่วมต้อนรับ คุณจิรโชติ  แก้วเสถียร  ประธานผู้บริหาร มิโมซ่า พัทยา  คุณกัญญาภัทร  วีระวงค์กุล  คุณธนภัสสรษ์  ธนธัญพรพงศ์ บริษัท เอสพี อินดัสทรี โปรดักท์ และผู้บริหารสยาม ควีน พาวเวอร์ แห่งประเทศไทย  คุณมิลิณดา เดิมคะยอม  Miss Mimosa Queen Thailand 2020 รองอันดับ 4 คุณกัญญ์ธนัท  ออมชมภู  ประธานอำนวยการ บริษัท ซัมซาร่า เทรดดิ้ง จำกัด  คุณมนัสนันท์ เผ่าไทยเจริญสุข  ทีมงานปั้ม ปตท จัตุรัสและ ปั้ม ปตท บ้านกอก  ที่เดินทางมามอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลจัตุรัสและขอบคุณ นายเชิงชาย  ชาลีรินทร์ ส.ส.จังหวัดชัยภูมิ เขต 2  พระครูสุธีธรรมธร (รองเจ้าคณะอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี)   คุณวิไลลักษณ์  อุระวัฒนพันธุ์ พร้อมครอบครัว   
ร่วมสนับสนุนมอบถุงยังชีพ “เชิงชายคลายหิว”
 จุดที่ 1 ศาลาวัดทรงธรรม   
 จุดที่ 2 สถานีรถไฟจัตุรัส   
 จุดที่ 3  วัดหงษ์ทอง

 

- ข่าวกิจกรรม -

วัน จันทร์ ที่  4  ตุลาคม  2564 เวลา 10:30  นำโดยนายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์   นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส   คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส พร้อมด้วยนายวรวิทย์ อุระวัฒนพันธ์ ส.อบจ.อำเภอจัตุรัส เขต 1 ร่วมต้อนรับ คุณจิรโชติ  แก้วเสถียร  ประธานผู้บริหาร มิโมซ่า พัทยา  คุณกัญญาภัทร  วีระวงค์กุล  คุณธนภัสสรษ์  ธนธัญพรพงศ์ บริษัท เอสพี อินดัสทรี โปรดักท์ และผู้บริหารสยาม ควีน พาวเวอร์ แห่งประเทศไทย  คุณมิลิณดา เดิมคะยอม  Miss Mimosa Queen Thailand 2020 รองอันดับ 4 คุณกัญญ์ธนัท  ออมชมภู  ประธานอำนวยการ บริษัท ซัมซาร่า เทรดดิ้ง จำกัด  คุณมนัสนันท์ เผ่าไทยเจริญสุข  ทีมงานปั้ม ปตท จัตุรัสและ ปั้ม ปตท บ้านกอก  ที่เดินทางมามอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลจัตุรัสและขอบคุณ นายเชิงชาย  ชาลีรินทร์ ส.ส.จังหวัดชัยภูมิ เขต 2  พระครูสุธีธรรมธร (รองเจ้าคณะอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี)   คุณวิไลลักษณ์  อุระวัฒนพันธุ์ พร้อมครอบครัว   
ร่วมสนับสนุนมอบถุงยังชีพ “เชิงชายคลายหิว”
 จุดที่ 1 ศาลาวัดทรงธรรม   
 จุดที่ 2 สถานีรถไฟจัตุรัส   
 จุดที่ 3  วัดหงษ์ทอง