" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

-ข่าวกิจกรรม -

วัน  ศุกร์  ที่  1   ตุลาคม  2564    เวลา 14.30  น.
นำโดย นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์   นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส  ได้ลงพื้นที่พร้อมกับนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สส.กรุงเทพรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ สส.โคราชประธานรุ่น ปปร.24 นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เข้าสำรวจและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลจัตุรัส

 

-ข่าวกิจกรรม -

วัน  ศุกร์  ที่  1   ตุลาคม  2564    เวลา 14.30  น.
นำโดย นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์   นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส  ได้ลงพื้นที่พร้อมกับนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สส.กรุงเทพรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ สส.โคราชประธานรุ่น ปปร.24 นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เข้าสำรวจและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลจัตุรัส