" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

- ข่าวกิจกรรม -

วัน ศุกร์  ที่  1   ตุลาคม   2564    เวลา 13.30 น.
นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์  นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส
 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส  และนายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอจัตุรัส ร่วมให้การต้อนรับ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สส.แบบบัญชีรายชื่อ
รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ผู้แทนรัฐสภา  
นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สส.นครราชสีมา ประธานรุ่น ปปร.24  นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ   มามอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และจากอุทกภัย ในเขตพื้นที่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ   
ณ.โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร

 

- ข่าวกิจกรรม -

วัน ศุกร์  ที่  1   ตุลาคม   2564    เวลา 13.30 น.
นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์  นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส
 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส  และนายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอจัตุรัส ร่วมให้การต้อนรับ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สส.แบบบัญชีรายชื่อ
รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ผู้แทนรัฐสภา  
นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สส.นครราชสีมา ประธานรุ่น ปปร.24  นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ   มามอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และจากอุทกภัย ในเขตพื้นที่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ   
ณ.โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร