" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

- ข่าวกิจกรรม -

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมเทศบาลตำบลจัตุรัส   อ. จัตุรัส
 จ. ชัยภูมิ  นำโดย นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์  นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส
คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ   พนักงานเทศบาลเจ้าหน้าที่  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส เข้าไปมอบข้าวกล่องและน้ำ  ระหว่างวันที่ 26- 29 กันยายน 2564  ให้กับประชาชนและช่วยเหลือในด้านต่างๆ  ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลจัตุรัสที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมให้กำลังใจกับชาวบ้านทุกหลังคาเรือน  🙏🙏🙏เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

 

- ข่าวกิจกรรม -

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมเทศบาลตำบลจัตุรัส   อ. จัตุรัส
 จ. ชัยภูมิ  นำโดย นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์  นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส
คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ   พนักงานเทศบาลเจ้าหน้าที่  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส เข้าไปมอบข้าวกล่องและน้ำ  ระหว่างวันที่ 26- 29 กันยายน 2564  ให้กับประชาชนและช่วยเหลือในด้านต่างๆ  ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลจัตุรัสที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมให้กำลังใจกับชาวบ้านทุกหลังคาเรือน  🙏🙏🙏เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน