" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

วันที่ 17 มีนาคม 2560 นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "รวมพลังสตรี คนดีเมืองสี่มุม"โดยมี นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอจัตุรัสนายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลตำบลจัตุรัส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ หัวหน้าหน่วยงานฯ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอจัตุรัส กาชาดอำเภอจัตุรัส กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอจัตุรัส คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจัตุรัส สตรีจากทุกหมู่บ้าน ตำบล ชุมชนในเขตเทศบาลฯและในอำเภอจัตุรัส ให้การต้อนรับ ภายในงานมีการเดินขบวนพาเหรดของสตรีทุกหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 119 หมู่บ้าน 9 ตำบล จำนวน 1,785 คน มีการจัดซุ้มแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน otop จัดจำหน่าย มอบเกียรติบัตรแก่สตรีดีเด่น ระดับอำเภอ ระดับตำบล ระดับเทศบาลฯ จำนวน 12 ราย ณ บริเวณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ