" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

8/12/59 นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอจัตุรัส ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทำบุญตักบาตร โรงสีข้าวชุมชนประชารัฐ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับอาคารสถานที่ โดยมี นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลตำบลจัตุรัส พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลฯ ประชาชนร่วมด้วย ณ โรงสีข้าวชุมชนประชารัฐ วิทยาลัยพอเพียง ตำบลบ้านกอก ม.2 อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ