" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

วันที่4-5ตุลาคม 2559 นายชัยวัฒน์ ภู่ประดิษฐ์เมธากุล นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส ได้ทำการประสานไปยัง เทสโก้โลตัส สาขาจัตุรัส เพื่อขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพจำนวน 200 ชุด เพื่อปลอบขวัญบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมา